×
1 Изаберите ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификат
2 Приступите е-учењу и е-тестирању
3 Добијте ЕУ ИТ сертификат за неколико дана!

Потврдите своје ИТ компетенције у оквиру европског ИТ сертификата (ЕИТЦ/ЕИТЦА) из било ког света у потпуности он-лине!

ЕИТЦА Ацадеми

Стандард за потврђивање дигиталних вештина од стране Европског института за сертификацију са циљем да подржи развој дигиталног друштва

ЗАБОРАВИТЕ ВАШЕ ДЕТАЉЕ?

КРЕИРАТИ НАЛОГ

Одаберите потврду

Одаберите програм цертификације ЕИТЦ/ЕИТЦА који вас занима и започните 10 дана бесплатног пробног раздобља.

Приступите програму

Пратите свој програм е-учења, вежбајте, припремите се и приступите потпуно удаљеном е-тестирању.

get Цертифиед

Зарадите своју ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификат, ЕУ признату ИТ компетенцију.

Сазнајте више о ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификатима

ЕИТЦА академија, Европска академија за сертификацију информационих технологија је међународни програм сертификације компетенција заснован на европском стандарду за ИТ сертификацију (ЕИТЦ) који је од 2008. развијао и дистрибуирао Европски институт за сертификацију информационих технологија у Бриселу (ЕИТЦИ Институт, сертификационо тело).

ЕИТЦА Академија имплементира се у потпуности на мрежи како би се умањиле физичке и економске препреке у приступу. И методологије учења и испита садрже дигитално потпомогнут даљински облик. Академија ЕИТЦА састоји се од ЕИТЦ и ЕИТЦА цертификата. Доступан је као оквир заснован за формално овјеравање професионалних ИТ компетенција појединаца, међународно признато и на тај начин омогућава препознавање ИТ вјештина, без обзира на држављанство, на формалним документима који дигитално издају и провјеравају ЕИТЦИ Институт. Више информација о управљачком тијелу за цертифицирање ЕИТЦ/ЕИТЦА може се наћи на релевантном Странице Института ЕИТЦИ.

ЕИТЦА академија чини међународни оквир сертификације за ИТ компетенције, који је по нивоу сложености по сложености и садржају наставних планова и комбинација постдипломског високог образовања са професионалном индустријском обуком. Доступан је у ЕУ и иностранству искључиво у облику учења на даљину и даљинског испита, чиме се омогућава да грађани ЕУ и они који нису чланови ЕУ лагано приступе формалној потврди својих професионалних ИТ компетенција и вештина из Брисела, са стандардом атестирања који се заснива на европском ИТ Оквир за сертификацију без потребе за физичким присуством и са само делићем трошкова који се односе на стационарно образовање и обуку засновано на ЕУ. Ширење програма првенствено води и подржава Институт ЕИТЦИ у својој мисији за промоцију дигиталне писмености, цјеложивотно учење, дигитално омогућену прилагодљивост и спречавање дигиталне искључености, као и остваривање висококвалитетног референтног нивоа за сертификоване скупове ИТ вештина у Европи, стога примењују смернице политика Европске комисије како су наведене у Дигитална агенда за Европу на стратегији „Европа 2020“ (у оквиру промовисања дигиталне писмености, вештина и ступа за укључивање у ДАЕ Европске комисије).

ЕИТЦА/КЦ цертификат о кључним компетенцијама
ЕИТЦА/КЦ

ЕИТЦА/ЦГ сертификат за рачунарску графику

ЕИТЦА/ЦГ

ЕИТЦА/БИ сертификат о пословним информацијама

ЕИТЦА/БИ

ЕИТЦА/ИС сертификат о безбедности информација

ЕИТЦА/ИС

Узорак ЕИТЦ сертификата

ЕИТЦ

Сертификат Академије ЕИТЦА свеобухватан је у смислу сложености вештина потврђених Европским ИТ сертификатом (ЕИТЦ) заснован на међународно признатој формалној потврди специјализације у одређеној области примењене ИТ. ЕИТЦА сертификати омогућавају учесницима широм света да стекну снажну потврду својих вишеструких компетенција које чине специјализацију у датој дигиталној области груписањем релевантних ЕИТЦ сертификата, издатих у Бриселу у оквиру даљинског учења и потпуног приступа испитима. Све процедуре сертификације спроводе се даљински и путем интернета на основу стандардизације и акредитације управног тела за сертификацију, Европског института за сертификацију информационих технологија (ЕИТЦИ) у Бриселу. И сертификати ЕИТЦ и ЕИТЦА Ацадеми у потпуности су интегрисани у ЕИТЦИ дистрибуирани ИТ ИД еЦВ дигиталне компетенције и савремени оквир за представљање.

Према Дигитална агенда за Европу (ДАЕ, Изјава Европске комисије за Европски парламент, Савет и Европски економски и социјални комитет и Комитет региона, ЦОМ (2010) 245, Брисел, август 2010.) дигиталне компетенције су сада основа за развој информационог друштва (ИС) у економији заснованој на знању (КБЕ) широм света. Према недавним Еуростатовим истраживањима, 30% грађана ЕУ (150 милиона Европљана) и преко 90% целокупне популације у свету нема довољно ИТ компетенција, што им отежава функционисање на савременом глобализованом тржишту рада. То представља препреку како професионалном тако и личном развоју, док још увек ИТ компетенције које имају преостали део грађана Европске уније нису довољно циљане и подложне су брзој застарелости. Упркос многим напорима у креирању политика и протурјечним поступцима који се воде приватним и приватним путем како би се премостили јаз између ширења дигиталних вештина и тржишта и социјалних потреба, ситуација се не поправља значајно.

Због чињенице да је данас способност коришћења информационих технологија изузетно важна и повољна за саморазвој у личном и професионалном смислу, такозване дигиталне кључне компетенције су кључне за економију засновану на знању (Препорука Европског парламента и Савета о 18. децембра 2006. о кључним компетенцијама у процесу цјеложивотног учења, 2006/962/ЕЦ). Главна порука ДАЕ, која представља основу нове стратегије за даљи развој Европске уније („Европа 2020 - Иновативна унија“), јесте потреба за интензивирањем одрживог образовања европских грађана у области информационих технологија (што доводи до повећање процента становништва који се образује на овом пољу, истовремено побољшавајући квалитет образовања у контексту паневропских и међународних програма за сертификацију, користећи ефикасне дигиталне методе (посебно е-учење), као и финансијску подршку Европске уније - на основу Еуропског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и Европског социјалног фонда (ЕСФ) у програмима који суфинанцирају формално цертифицирано образовање.ЕИТЦИ Институт за развој и ширење ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификацијских стандарда жели подржати достизање зацртаних циљева у јавним политикама за даљи раст ЕУ.

Паневропски стандард који се промовише према свом међународном признању и програмиран је могућношћу свеобухватне упоредивости са формалним академским постдипломским образовањем, док се практично оријентиран на представљање применљивих дигиталних потврда компетенција из области информационих технологија сматра се важним средством у подршци премошћивању јаз у дигиталним вјештинама у ЕУ. Такав стандард је покренут у облику европске информатичке сертификације (ЕИТЦ) 2008. године и континуирано га је развијао и дистрибуирао Европски институт за сертификацију информационих технологија ЕИТЦИ током последњих година. Овај стандард је основа за дефинисање Европске академије за ИТ сертификацију, која заједно пружа два сертификациона програма:

  • Цертификат ЕИТЦ-а (Еуропеан Цертифицирање информационих технологија) - укључујући специјализоване програме сертификације уско дефинисане у одређеним вештинама и апликацијама (свеобухватност програма који се односи на сваки програм ЕИТЦ-а конвертира се на око 15 сати),
  • Цертификат ЕИТЦА (Европска академија за информационе технологије) - укључујући програме специјализације за специфичне домене, груписање серија обично неколико релевантних ЕИТЦ сертификата (свеобухватна програмска референца између 150 и 180 сати).

Програми за сертификацију ЕИТЦ и ЕИТЦА покренути су један за другим одговарајуће 2008. године, а од тог датума ови програми су постали препознати оквири за сертификацију дигиталних вештина заједно са њиховим сталним развојем и ажурирањем, као и ширењем од стране Европског института за сертификацију информационих технологија у Бриселу . ЕИТЦИ Институт од тада издаје ЕИТЦ и ЕИТЦА цертификате у преко 40 земаља које покривају специјализована подручја примењене рачунарске науке, дизајна, кибернетичке сигурности и опште дигиталне вештине, промовишући дигиталну писменост и ИТ професионализам и сузбијајући дигиталну искљученост.

Сертификација ИТ компетенција представља формални начин потврђивања компетенција појединца у одређеним областима знања и вештина везаних за примењену рачунарску науку и информационе технологије. Цертификати ЕИТЦ/ЕИТЦА представљају документе који потврђују друге формалне начине потврђивања знања, вештина и компетенција стечених стручним и академским образовањем (укључујући сертификате или дипломе универзитета и школа). У том смислу, схеме сертификације ЕИТЦ и ЕИТЦА академије су посебно важне у олакшавању политика за увођење дигиталне вештине ширења не само ИТ стручњака и инжењера рачунара, већ и свих људи који су професионално активни у другим областима, понекад далеко од ИТ-а.

Програм ЕИТЦА академије, који се спроводи под управом Института за цертифицирање европских информационих технологија у Бриселу, омогућава - након успјешног завршетка поступка он-лине испитивања - добијање цертификата ЕИТЦА академије дигитално издатих у Бриселу, заједно са детаљним додацима и свим замјенским ЕИТЦ-ом Цертификати. Сама сертификација је могућа и у оквиру комплетног програма ЕИТЦА академије у изабраном пољу специјализације (испити у оквиру свих ЕИТЦ сертификата укључених у програм академије, што резултира потпуном сертификатом ЕИТЦА академије, додатак дипломи заједно са свим релевантним ЕИТЦ сертификатима), као и унутар уско дефинисаних појединачних ЕИТЦ цертификата (појединачни испит и појединачна ЕИТЦ потврда у оквиру сваког одговарајућег ЕИТЦ програма).

У погледу свеобухватности, као што је претходно наведено, програм цертификације академије ЕИТЦА (еквивалентно 150-180 сати стационарне наставе или стандардна 2 универзитетска семестра постдипломског образовања) може се упоредити са специјализованим постдипломским студијама, али својом практичном оријентацијом и предности међународно дистрибуираног стандарда сертификације заснованог на ЕУ, некима се може показати као бољи избор.

Важна карактеристика ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификационих програма је могућност да се током дужег извођења спроведу само појединачни ЕИТЦ програми из тематске групе која формира одговарајућу ЕИТЦА академију (појединачне специјализоване ЕИТЦ сертификате са просечним дидактичким садржајем од 15 сати) и тако Цертифицате афтер Сертификат побољшава ваше формално сведочење вештина. Програми за сертификацију компетенција ЕИТЦ/ЕИТЦА укључују садржаје дизајниране према приступу одоздо према горе, тако да није потребно претходно познавање информатичке технологије за њихово употпуњење, упркос њиховој напредној и специјализованој природи, као и придржавању високог квалитета у потврђивању вештина. То омогућава чак и већини специјализованих ЕИТЦ/ЕИТЦА програма да се корак по корак изврши од стране појединаца без претходне ИТ стручности, а истовремено је важан и за ИТ стручњаке и стручњаке из одговарајућих домена.

Поступци ЕИТЦА академије и ЕИТЦ цертификације не резултирају само издавањем исправно осигураних дигиталних потврда (у случају ЕИТЦА академије уз детаљне додатке за сертификацију и свих релевантних супститутивних ЕИТЦ сертификата, а у случају ЕИТЦ сертификата који садрже детаљан опис у сам цертификат), али такође и са пружањем одговарајућих услуга електроничке провере ваљаности. Дигиталне ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификате треба схватити као њихове јединствене матичне бројеве, које приликом уноса са правилно обезбеђеним подацима у систем за проверу цертификата Института ЕИТЦИ омогућавају мрежну верификацију сертификата, заједно са детаљима о обиму програма који је испунио носилац сертификата, као као и преузимање или штампање одговарајућих потврда и додатака. Цертификати ЕИТЦ-а (добивени појединачно или као дио цертификата ЕИТЦА академије) дизајнирани су с ИД-ом који носи КР кодове који омогућавају аутоматско препознавање и провјеру уређаја помоћу КР скенирања заснованих на камеру.

Поступак испитивања и сертификације чији је циљ формална потврда стицања знања и вештина у одређеним областима информационих технологија, спроводи Институт ЕИТЦИ, у складу са објављеним условима и одредбама, у потпуно удаљеном облику путем посебног система за онлајн испитивање интегрисаног у -учна платформа.

Све ЕИТЦИ издате европске ИТ потврде, укључујући ЕИТЦ и ЕИТЦА Академијске потврде, доступне су у потпуности путем интернета уз котизације за упис, као што је наведено у Каталог цертификата ЕИТЦ/ЕИТЦА.

Можете или учествовати у изабраним програмима ЕИТЦА академије или у одабраним програмима ЕИТЦ.

Програм Академије ЕИТЦА састоји се од неколико ЕИТЦ програма (обично 10 до 12), сваки од стандардних референци о свеобухватности наставног програма од 15 сати (то значи да опсег појединачног ЕИТЦ програма одговара око 15 сати стационарне дидактике и учења). Стога дати програм Академије ЕИТЦА одговара 150-180 сати свеобухватности курикулума и као такав представља професионално, заједничко, тематско и доследно сведочење ИТ компетенција у одређеној области ИТ специјализације нудећи свеобухватност упоредиву са програмом високог образовања на постдипломском нивоу.

Укратко, ЕИТЦА Академија групише релевантне програме цертификације ЕИТЦ-а у одређеној дисциплини (нпр. У доменима информационе сигурности, пословног ИТ-а или рачунарске графике). Да би стекли заједничку ЕИТЦА академију, потребно је положити и успешно положити све ЕИТЦ испите (и на тај начин има право на заједничку ЕИТЦА академију и све релевантне ЕИТЦ потврде укључене у програм).

Такође се може одлучити да се придржава само појединачних ЕИТЦ сертификата и на тај начин добије уско дефинисану формалну потврду релевантних вештина које се баве добро дефинисаном и кохерентном темом, технологијом или софтверском апликацијом (нпр. Теме као што су основе криптографије, објектно програмирање, ХТМЛ, растерска графика, 3Д моделирање итд.).

Сви заинтересовани за то могу учествовати у програмима ЕИТЦА академије и ЕИТЦ сертификационих програма. Програм је доступан он-лине и нема ограничења у матичним земљама или националностима појединаца који га могу предузети. Једини услов је приступ интернету за учење на даљину и даљинско испитивање потребан за поступке сертификације и издавање сертификата у Бриселу, ЕУ.

Да бисте започели, морате да региструјете налог у ЕИТЦА академији. Регистрација налога је бесплатна. Помоћу налога добијате приступ демонстрацијама и бесплатним ресурсима који ће вам омогућити да боље изаберете себи одговарајућу ЕИТЦА академију или ЕИТЦ сертификате.

Да бисте се пријавили за ЕИТЦА академију или програм (е) цертификације ЕИТЦ по вашем избору, морате да имате регистровани налог и да наручите одабрану ЕИТЦА академију или програме ЕИТЦ. Својим одабраним програмима можете додати изабране програме и након довршетка одабира моћи ћете платити формалности за финализирање накнаде. Затим, након обраде ваше наруџбе (која систем аутоматски обави у року од неколико секунди), са вашег налога биће вам одобрен приступ интернету путем учешћа у одабраним програмима.

Што се тиче ЕИТЦА сертификата Академије, постоји промотивна 80% ЕИТЦИ субвенција која се додељује у одговарајућем смањењу накнаде (применљиво на све заинтересоване појединце широм света и односи се на коалицију за дигиталне вештине и радна места ЕИТЦИ Институт се обавезао да ће повећати обим приступа ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификата ширење и умањивање економских баријера). Применом субвенције ЕИТЦИ помоћу дигиталног кода од 5 слова, што омогућава резултат са накнадом ЕИТЦА академије која је ефективно смањена на 20%. Због овог 80% субвенционисаног приступа ЕИТЦА Академији, можда је боља опција за низ појединачних ЕИТЦ сертификационих програма, ако сте заинтересовани да сведочите ни о једном скупу вештина, већ о својој специјализацији у датом домену ИТ-а.

У случају да институције и компаније делегирају своје особље, налог се може извршити на институционалном рачуну, почевши од најмање 3 планова делегираног особља са бројем додатних услуга (укључујући детаљно праћење и извештавање о напретку дидактичких и сертификационих процедура, као и са флексибилним и исплативим плановима).

Као и код свих програма потврђивања стручних квалификација, Академија ЕИТЦА и њени основни програми ЕИТЦ цертификације углавном нису бесплатни (изузев људи који живе са инвалидитетом, омладине предшколског образовања и људи који живе у ниском социјално-економском статусу у великом броју развијене земље). Међутим, трошкови учешћа у програму због даљинског образовања и даљинског испитивања су ефективно смањени у поређењу са традиционалним стационарним (физичким присуством) образовањем. Циљ ЕИТЦА академије је евентуално спуштање баријера у приступу формалном сведочењу ИТ професионалних ИТ компетенција и омогућавање њеног приступа потенцијалним учесницима из било ког света.

Тренутне накнаде за ЕИТЦ Цертифицатион и ЕИТЦА Академијски цертификацијски програми приказане су у Каталогу и одговарајуће се постављају на 110 Еуро и 1100 Еуро. Накнаде за цертификацију ЕИТЦ/ЕИТЦА обухватају све трошкове повезане са поступцима цертификације и зарађеним издавањем дигиталне цертификације. Додатне накнаде примјењују се уз необавезно издавање осигураног папирног обрасца потврда и испоруке (ове накнаде зависе од броја копија физички осигураних издатих потврда као и међународних служби испоруке за отпремање папирних сертификата из Брисела у вашу земљу). Могуће је и привремено или привремено коришћење дигиталних ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификата (које можете сами штампати ако је потребно у папирнатом облику спремном на папиру из електронске услуге ЕИТЦ/ЕИТЦА Потврда цертификата).

Трошкови ЕИТЦА академије и ЕИТЦ цертификације значајно су нижи од просечног трошка упоредивог нивоа професионалне ИТ обуке, образовања и сертификовања у земљама ЕУ због његовог мрежног обрасца. ЕУ издати сертификати формално потврђују дигиталне компетенције стечене образовањем и испитима који се даљински спроводе у Бриселу у складу са међународно признатим стандардима ЕИТЦА и ЕИТЦ сертификовања. Поред тога, због потпуно онлине форме, нема животних трошкова повезаних са традиционалним, стационарним образовањем у иностранству.

Штавише, као део континуиране посвећености Института ЕИТЦИ подржавању примене Дигиталне агенде Европске комисије за Европу (која је елемент јавне политике стратегије Европа 2020) у њеном промовисању дигиталне писмености, вештина и стуба за укључивање, релевантних додељених индиректних субвенција Института ЕИТЦИ. у ефективном смањењу накнада за понуђене програме ЕИТЦА академије, додатно умањују економске баријере за проверу професионалних ИТ компетенција за учеснике из мање развијених земаља.

Коначно, постоји много образовних ресурса који су на располагању након регистрације рачуна ЕИТЦА академије, који омогућавају боље упознавање са моделом ЕИТЦА академије и боље информисану одлуку о учешћу. Да бисте приступили овим ресурсима (заједно са релевантним демонстрацијама, укључујући удаљене испите), можете да региструјете свој бесплатни налог кликом на Регистрација у горњем десном углу ове веб локације.

Како то радиу 3 једноставна корака

(након што одаберете ЕИТЦА Академију или изабрани низ ЕИТЦ сертификата из целог ЕИТЦА/ЕИТЦ каталога)

Учите и вежбајте

Пратите онлине свеобухватну дидактику која се припрема за испите. Нема часова, учите кад можете.

Добијајте ИТ сертификацију

Положите онлине испит да бисте стекли ЕИТЦ сертификат. Пренесите све у ЕИТЦА академију и добит ћете ЕИТЦА сертификат.

Започните своју каријеру

Цертификати ЕИТЦ/ЕИТЦА са сједиштем у ЕУ са детаљним додацима представљају формалну потврду ваших професионалних ИТ вјештина.

Да. Процес учења и сертификовања у оквиру ЕИТЦ/ЕИТЦА програма, заједно са свим испитима у ЕИТЦ програмима, у потпуности се врши на даљину путем интернета у оквиру платформе потпомогнуте е-учењем у асинхроном режиму. Захваљујући флексибилном асинхроно организованом дидактичком процесу е-учења заједно са свим онлине испитивањима која се асинхроно врше путем интернета (омогућавајући највећу флексибилност у времену када учесник самостално организује своју активност учења по свом погодности), физичко присуство учесника није неопходно , стога су многе баријере за приступ или смањене или уклоњене (нпр. географске, логистичке, економске природе).

Учесник има индивидуални, неограничени приступ платформи за сертификацију, која пружа добро планиран корак по корак, дидактички процес који надгледа особље одговорно за спровођење програма у складу са смерницама Института ЕИТЦИ, укључујући електронске материјале: предавања (у мултимедијални и текстуални образац заједно са илустрацијама, анимацијама, фотографијама или видео снимцима доступним директно на платформи за е-учење), уз додавање туторијала, лабораторија (укључујући и образовни пробни приступ софтверу, као и релевантним интерактивним апликацијама) и неограничен даљински дидактички консултације.

Онлине дидактика програмирана је у ЕИТЦ програм цертификације који завршава и даљинским испитивањем ЕИТЦ-а (карактеристике затвореног теста, укључујући 15 насумичних затворених питања са вишеструким избором у датом програму програма ЕИТЦ). Овај даљински тест полаже учесник у оквиру платформе за сертификацију (где учесник може преко интернета обавити интерактивни тест који примењује случајни избор тестних питања, са могућношћу да се врати на одговорена или неодговорена питања у року од 45 минута). ЕИТЦ-ов пролазни резултат даје 60% позитивних одговора, али неуспјех у постизању овог лимита омогућава учеснику да поново полаже испит без додатних накнада (за сваки покушај испитивања доступан је један бесплатан поновни унос или за полагање теста или за побољшање положеног резултата, након чега даље Испитивање захтева да се пријава администрацији омогући, али остану без додатних трошкова). Попуњавање свих ЕИТЦ испита који представљају одговарајућу ЕИТЦА акредитацију академије (са супститутивним ЕИТЦ програмима) резултира и издавањем учеснику одговарајуће ЕИТЦА академије (нема додатних ЕИТЦА прегледа и ЕИТЦА сертификати се издају на основу зараде свих релевантне ЕИТЦА саставне цертификате ЕИТЦ). Сви поступци се у Бриселу спроводе потпуно на даљину, а сертификати се издају у дигитално обезбеђеном и верификованом облику учесницима.

Важна карактеристика платформе за сертификацију омогућава детаљну анализу процеса учења и сертификације сваког учесника, укључујући потпуну статистику свих активности унутар платформе за потврђивање која омогућава генерисање извештаја о активностима, као и аутоматску идентификацију и подршку учесника који имају проблема са дидактичким материјали и испити. Темељита анализа активности у дидактичком процесу омогућава индивидуализовани подржавајући приступ идентификованим учесницима уколико је то неопходно. Такође, сами учесници могу га користити за формално документовање својих активности учења трећим лицима или за сопствено анализирање и планирање (посебно корисно за институције и компаније које делегирају своје особље ради сертификације).

Платформа за сертификацију континуирано се подржава и административно и технички. Администрација укључује техничко управљање и свеукупну контролу рада платформе. Техничка подршка укључује корисничку подршку са наменском службом за помоћ и одржавањем решења проблема у вези са безбедносним подсистемима, архивирањем података, базом података и ажурирањем функционалности платформе (акције које континуирано и специјализовано техничко особље спроводи континуирано).

Од 2008. године ЕИТЦИ Институт издао је стотине хиљада ЕИТЦ и ЕИТЦА сертификата широм света (као и близу милион дигиталних потврда) постигавши број од преко милион појединаца из 1+ земаља који су се упознали са стандардом ЕИТЦ/ЕИТЦА дигитална писменост почетног нивоа и основне вештине, специјализоване области примењене рачунарске науке за ИТ стручњаке, основне за напредни дизајн рачунарске графике, као и програми за дигитализацију јавне управе (е-управа) и сузбијање дигиталне искључености међу социјално угроженим групама (посебно људима који живе са инвалидитет).

Главна разлика је у томе што је ЕИТЦА академија сертификована од одређене групе сродних ЕИТЦ сертификата (обично 10 до 12). Само добијањем свих ових супститутивних ЕИТЦ сертификата, учеснику ће се издати и посебна ЕИТЦА Цертификација која овјерава специјализацију из одговарајућег подручја (за добивање цертификата ЕИТЦА академије није потребно никакво додатно испитивање, потребно је положити испите на свим замјенским ЕИТЦ цертификатима) .

Могуће је наставити са ЕИТЦА академијом добијањем појединачних ЕИТЦ цертификата у посебном упису за сваки програм ЕИТЦ (један по један), али је могуће и директно уписати ЕИТЦА академију уз приступ целој групи ЕИТЦ сертификата. у оквиру изабране ЕИТЦА академије. Ово даје право учеснику ЕИТЦИ Института за субвенционирани приступ одобрен знатно смањеном накнадом ЕИТЦА Академије, доступном широм света за промоцију високог квалитета и свеобухватног ширења скупова ИТ вештина.

Учесник може бирати између реализације целокупне ЕИТЦА академије (груписање релевантних ЕИТЦ програма) и реализације јединственог ЕИТЦ програма (или одређеног избора ЕИТЦ програма).

Сваки програм ЕИТЦ цертифицирања односи се на наставни план и програм од 15 сати садржаја који завршавају испитом за одговарајућу ЕИТЦ цертификацију. Завршетак ЕИТЦ програма може се постићи у просеку за један до два дана, међутим нема временског захтева и учесник може планирати дужи период за дидактику и припреме за испит ако је потребно (на пример недељу или две недеље, трошећи на учење на одговарајући начин само један сат или 2 сата дневно). Ако учесник већ има знање и компетенције у одговарајућем наставном програму за ЕИТЦ сертификат, учесник може директно приступити испиту и на тај начин одмах добити одговарајућу ЕИЦ потврду.

Свака ЕИТЦА академија садржи 10-12 ЕИТЦ цертификата, а све у свему чини програмски садржај од 150-180 сати учења. Генерално, под претпоставком да се учење одвија у дане радне недеље, програм ЕИТЦА Академије могуће је завршити за мање од месец дана (сваки дан у радној недељи). Други референтни временски распоред је један академски семестар (обично 5 месеци) када је полазник у стању да заврши наставни план и програм ЕИТЦА програма, научи само један дан у недељи.

Референтни сати учења горе споменутог програмског садржаја дефинирају суштинску мјеру свеобухватности програма цертифицирања на основу стандарда академског сата студирања. То значи да би одговарајуће едукативно понашање учесника у просеку трајало 150-180 сати, ако би се оно одвијало у стационарном облику. Такође, то зависи од карактеристика појединог учесника у способностима припреме и учења што може резултирати бржим или спорим темпом учења и припреме у складу са наставним планом и програмом. Због чињенице да се обука проводи у асинхроном облику е-учења, његово стварно вријеме реализације овиси о индивидуалним вјештинама сваког полазника и може се продужити или скратити (временски оквир учења и припреме за цертифицирање прилагођен је индивидуалним потребама учесници).

Да. И у програму ЕИТЦ и у програму ЕИТЦА Цертифицатион Ацадеми, процес учења и припремни дидактички процес укључује неограничене даљинске консултације са стручним дидактичким особљем из релевантне ИТ области. Ако се појаве потешкоће у разумевању концепата из наставног плана и програма, као и у помоћном дидактичком садржају и материјалима или у обављању задатака, или ако учесник има било каквих питања или недоумица у вези са програмским садржајем, о томе треба консултовати дидактичко особље средства за систем комуникација путем интернета и консултантске услуге. Консултације се спроводе преко посебног интерфејса у платформи за сертификацију и е-учење или путем е-маила. Обрасци и упутства за контактирање и распитивање дидактичког консултантског особља налазе се директно на платформи за е-учење за сертификацију.

Тренутни избор доступних цертификата издатих од ЕИТЦИ института садржи преко 70 ЕИТЦ цертификата и 7 цертификата ЕИТЦА академије.

Због оперативно ограничених капацитета за дидактичку подршку и саветовање, што ограничава број месечно издатих ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификата, неки програми сертификације могу бити подложни недоступности времена. У таквим случајевима учесници могу да резервишу програме сертификације који немају места и који ће бити обавештени када су места поново доступна и биће им омогућен приступ релевантним програмима на основу првог доласка, првог сервирања.

Да, постоји могућност да се поново положе неуспели или успешно положени ЕИТЦ испити за побољшање пролазног резултата. За сваки покушај испитивања доступан је један бесплатан унос за пролазак теста или побољшање резултата, након чега је за даљње испитивање потребно омогућити пријаву администрацији, али без додатних накнада. Учесник може поново да положи положени тест како би побољшао резултат ради боље презентације на сертификацији. Треба напоменути и да не постоје ЕИТЦА академски прегледи (испити су додељени само програмима ЕИТЦ-а и сваки од њих даје резултате са издавањем ЕИТЦ сертификата, док се потврда о ЕИТЦА академији издаје само за полагање одговарајуће групе свих састојака ЕИТЦ испит у датом програму ЕИТЦА Академије). Резултати представљени на ЕИТЦА Академији цертификата су резултати свих ЕИТЦ цертификата које садрже дате ЕИТЦА Академије.

Да. Учесници ће имати приступ платформи за е-учење са свим дидактичким материјалима и ресурсима према наставним програмима у њиховим релевантним програмима за сертификацију ЕИТЦ/ЕИТЦА, такође након завршетка учења и припрема, као и након полагања испита и добивања сертификата. Приступ ће бити неограничен путем рачуна учесника на ЕИТЦА академији.

Цертификат ЕИТЦ/ЕИТЦА је међународни програм образовања и сертификације са седиштем у Европи који стандардизује оквире потврђивања компетенција у индустрији информационих технологија. Она нема формалну равноправност са било којим националним образовним програмом држава чланица ЕУ. Међутим, што се тиче садржаја програма који се односи на свеобухватне наставне програме Академије ЕИТЦА, његова сложеност и резултирајући доказ професионалне специјализације носиоца сертификата, он се може најбоље упоредити са акредитованим постдипломским високошколским студијама на националном нивоу у смислу учења. радно оптерећење и ниво потврђених компетенција. С друге стране, цертификат ЕИТЦА академије заједно са ЕИТЦ цертификатима није еквивалентан вештачким информатичким професионалним сертификатима које су издали различити добављачи информационих технологија (као што су Мицрософт, Гоогле, Адобе, итд.), Неовисни су од добављача и фокусирајући се на стварну вредност сертификоване компетенције, уместо да стоје као део стратегије конкуренције производа и маркетинга између ИТ добављача. Међутим, оно што ЕИТЦ/ЕИТЦА Цертификације имају заједничког са професионалним добављачем који су издали ИТ цертификате је да се они фокусирају и на практичне аспекте и примењивост сертификованих знања и вештина.

Шта то значи у пракси?

Цертификат ЕИТЦА академије није формална постдипломска диплома на високом нивоу образовања на националном нивоу, већ међународни стандард сертификовања компетенција ИТ индустрије, који је, међутим, независан од продавца и којим управља Европски институт за сертификацију информационих технологија, независни непрофитни добављач. орган за сертификацију или сертификационо тело. У оквиру програма ЕИТЦ/ЕИТЦА Академија носилац сертификата не добија дипломски постдипломски образовни факултет на националном нивоу или сертификат ИТ добављача, већ међународну и која се издаје у Бриселу, ЕУ, информатичким технологијама о формалним компетенцијама у индустрији, са распоном сертификованих знања и вештина еквивалентно постдипломским студијама у смислу свеобухватности (почев од 150 сати свеобухватности референтног програма) и низа актуелних ИТ добављача издатих сертификата. Не постоје критеријуми подобности за похађање ЕИТЦА академије (или било које компоненте ЕИТЦ програма сертификације) и нема претходних квалификационих захтева (нпр. Степен првостепене дипломе постигнут на додипломском студију обично се захтева да би се покренуле даље постдипломске студије у академском високом образовању, што је није предуслов за учешће на ЕИТЦА академији).

Само цертификат ЕИТЦА академије омогућава свом власнику да стручно докаже сведочење овладавања и компетенције за рад на пољу одржаног сертификата. Иако послодавци углавном захтевају диплому о високом образовању у датом обиму стручне специјализације, они углавном позитивно поздрављају додатна свеобухватна признавања вештина, посебно у домену ИТ-а да ли је то примарни предмет образовања кандидата или не. Ако је присуство компетенција на нивоу свеобухватности упоредиво са формалном академском дипломом о постдипломском образовању, послодавац то у неким случајевима може сматрати довољном заменом, посебно узимајући у обзир питања везана за трошкове студија у систему високог образовања. одређена земља). У другим случајевима то ће бити одговарајући додатак универзитетској дипломи формалног образовања који ће кандидатима доказати међународну активност у саморазвоју и одузети му такмичарске пријаве без сличних компетенција. Послодавци обично цени веома подстицај са стране кандидата у смислу саморазвоја, образовања и искуства и као такви ће признати међународну сертификацију ЕИТЦА академије у корист кандидата. Резимирање цертификата ЕИТЦА Академије може се добро третирати као начин да се допуни додипломска или постдипломска образовна диплома на националном нивоу више специјализованом, професионалном ИТ индустријом сертификованим из ЕУ. Свакако представља важно средство у ЦВ-у власника цертификата, што доказује његову међународну активност у развоју квалификација. Чак и са специјализованом дипломом о постдипломском образовању, одговарајућа ЕИТЦА академија сертификата показаће се веома вредним богатством у животопису и повећаће изгледе за запошљавање, не само формалним потврђивањем поседених ИТ квалификација и компетенција, већ и доказивањем способности кандидата да успешно настави своје образовање и саморазвој добијањем ЕУ међународно признатог нивоа ИТ индустрије, сертификата независних од продавца.

Према Болоњском процесу, ЕУ делује у правцу интегрисаног оквира високог образовања. Тренутно је главни смисао за постизање овог циља стандардизацијом у свим земљама ЕУ и неким другим земљама спремним да учествују у овом систему да се високо образовање мора заснивати на квалификацијама и поделити у главна 3 циклуса: први циклус квалификација (неформално се назива преддипломским студије, које се обично завршавају са дипломом), 1. циклус (неформално се назива постдипломски или постдипломски студиј, обично се завршава магистарским) и трећи циклус, докторатски студиј (обично не укључује само образовање, већ и сопствена истраживања завршена са докторат). Поред наведеног, Болоњски процес је увео ЕЦТС систем (Европски систем преноса и акумулације кредита) који уводи меру бодова (или ЕЦТС бодова) додељених курсевима, обично при чему је 2 ЕЦТС додељен 3 до 1 сати стационарних дидактички програм. ЕЦТС бодови служе као референца за упоређивање сложености курсева у различитим високошколским установама и споразумима између тих институција да се признају курсеви завршени у различитим институцијама на основу ЕЦТС кредита подржавају међународну размјену студената из ЕУ и студирање у иностранству.

Поређењем сложености и садржаја програма, ЕИТЦА академија се може најбоље упоредити са постдипломским (2. циклус) нивоом високог образовања, чак и ако формално није акредитована од стране државне управе, јер је међународни стандард. Компетенције стечене завршетком ЕИТЦА академије потврђене ЕИТЦА сертификатом садржајно су еквивалентне у погледу њихове свеобухватности постдипломској универзитетској дипломи, с том разликом што цертификат ЕИТЦА академије није документ издат на националном нивоу, већ међународни и усредсређен на одређено поље ИТ-а, а не на целу дисциплину. Овај специјализованији фокус цертификата ЕИТЦА академије могао би бити у предности и у поређењу са постдипломским дипломама за професионалну каријеру која се односи на ИТ. Обично је програм постдипломских студија широко дефиниран (нпр. Рачунарска наука, пословна администрација, економија, математика, итд.) Од академије ЕИТЦА која обухвата једно од специфичних подручја информационих технологија (нпр. Информациона сигурност, пословне информационе технологије, рачунарска графика итд. .). Постдипломске мастер студије садрже од 1500 до 3000 програмских сати на које се позива 60 до 120 ЕЦТС (стандардна академска година се обично састоји од 1500 сати). Академија ЕИТЦА обухвата дидактички програм од 150-180 сати, али референциран од 30 до 60 ЕЦТС (садржи 10-12 ЕИТЦ курсева, од којих је сваки додељен са 3 до 5 ЕЦТС на основу поређења садржаја у односу на академске стандарде у релевантним темама , са временским референцама од 15 сати за сваки ЕИТЦ курс, што ипак одговара 60 до 90 сати у стандардном академском понашању због индивидуалног и асинхроног модела образовања присутног на ЕИТЦА академији). Стога се ЕИТЦА академија може упоредити са једном академском годином студија високог образовања другог циклуса (ниво магистарског студија) у погледу свеобухватности и сложености ИТ компетенција формално потврђених. С друге стране, ЕИТЦ сертификати садржајно одговарају академским курсевима високог образовања (додељеним са 2 до 3 ЕЦТС кредита у систему преноса академских кредита у ЕУ), као и цертификатима ИТ производа или технологија издатих од продавца, због применљивости и практичног карактера.

Садржајни програм цертификације ЕИТЦА Академије (еквивалент 150-180 сати стационарне наставе, тј. Стандардна академска година или 2 академска семестра) може се упоредити са специјализованим постдипломским студијама, али уз предност ЕУ сертификационог стандарда у односу на његов међународни природа и признање (сертификати са седиштем у ЕУ издати у Бриселу су високо признати широм света, чак и преко формалних академских диплома националних система издатих на локацијама које нису у централној ЕУ). Важна карактеристика ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификационих програма је могућност да се заврше само одабрани појединачни ЕИТЦ програми који одговарају појединим курсевима који формирају одговарајућу ЕИТЦА академију (појединачни специјализовани сертификовани ЕИТЦ курсеви са просечним дидактичким садржајем од 15 сати). Програми за сертификацију компетенција ЕИТЦА и ЕИТЦ укључују програмске садржаје дизајниране у приступу одоздо према горе, тако да није потребно претходно познавање информатичке технологије за њихово испуњење, упркос њиховом напредном и специјализованом облику. То омогућава чак и већину специјализованих ЕИТЦ/ЕИТЦА програма да особе успјешно заврше без претходне ИТ стручности, а истовремено су релевантне и за ИТ стручњаке и стручњаке у одговарајућим областима.

Резимирање ЕИТЦА академије препоручује се као међународно признато професионално ИТ сертификовање надопуњујући дипломе високог образовања о додипломском или постдипломском нивоу на националном нивоу (тј. Првоступник или магистарски рад), које ипак могу потврдити компетенције власника у општијој или чак различитој дисциплини из области да носилац сертификата жели да настави своју каријеру (с релавантним цертификатом ЕИТЦА академије који покрива управо ово поље). Могуће је успјешно тражити запослење без дипломе високог образовања која посједује цертификат ЕИТЦА академије и зато што на основу програмских садржаја обухваћених цертификатом може формално доказати да је напредовање провјерених компетенција еквивалентно једногодишњем постдипломском академском студију за магистериј, али у оквиру међународног стандарда сертификовања и ИТ индустрије, који је развио и дистрибуирао Европски институт за сертификацију информационих технологија у Бриселу, ЕУ. Треба напоменути да процена стандарда ИТ сертификата ЕИТЦА Академије у односу на дипломе постдипломског образовања на националном нивоу или сертификате на нивоу индустрије зависи од послодавца и његових веровања и мишљења, без обзира на процену власника ЕИТЦ/ЕИТЦА каријера указује да се овај стандард препознавања повећава, а не само у ЕУ.

Одговор на питање да ли су ЕИТЦА академија и ЕИТЦ цертификати компатибилни са ЕЦТС-ом повезан је са одговором на питање да ли можете да завршите ЕИТЦА Академију или ЕИТЦ сертификационе програме на тренутним будућим додипломским или постдипломским академским студијама у оквиру формалног система високог образовања на националном нивоу.

Одговор је генерално позитиван. Сваки програм ЕИТЦ цертификата и програма ЕИТЦА академије добија одређени број ЕЦТС бодова.

ЕИТЦИ Институт комуницира са универзитетима у ЕУ у оквиру ЕЦТС система (Европског система пријеноса и акумулације кредита) нудећи билатерално потврђивање садржаја образовног програма (према релевантним наставним програмима ЕИТЦ/ЕИТЦА). У складу са овим приједлозима, ЕИТЦИ/ЕИТЦА Цертифицаитон програме додељује ЕИТЦИ Институт са ЕЦТС бодовима, чиме се европским студентима међу власницима сертификата омогућује да имају сопствено учење које су прошли и за које је доказано да овладавају поступком сертификације да би били прихваћени за своје академско понашање. ЕЦТС представља европски стандард у поређењу обима учења на основу резултата учења (у случају ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификата мерено резултатима испитивања) и повезаног радног оптерећења на високом образовању, као и програмима стручног образовања и обуке који се спроводе широм Европске уније и сарађују са ЕЦТС земљама.

За стечену ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификат додељује се релевантан износ ЕЦТС бодова у зависности од одређеног програма (његова сложеност, свеобухватност и повезано радно оптерећење), а ове кредите може да прихвати универзитет носиоца сертификата уз билатерални споразум између овог универзитета и ЕИТЦИ институт. ЕИТЦИ Институт покреће ЕЦТС билатерални уговор са назначеним универзитетом на основу пријаве власника цертификата који би желео да стечени ЕЦТС бодови буду награђени на њеном или његовом изабраном универзитету за текуће или будуће академско понашање.

Ако сте власник цертификата или заступате универзитет који је заинтересован или студенти питају за прихватање ЕЦТС бодова за њихове релевантне ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификате, молимо вас контактирајте Институт ЕИТЦИ и пружиће све потребне детаље и документа да бисте наставили даље.

Не морате да студирате и на европском универзитету да бисте се распитали о прихватању ваших ЕИТЦ/ЕИТЦА програма стечених ЕЦТС бодова. То ће, међутим, бити према властитом нахођењу Деканске канцеларије вашег универзитета. Ако студирате на европском универзитету (не нужно у ЕУ, него иу земљи која учествује у ЕЦТС систему), ова одлука је аутоматска, али и даље остаје независна одлука вашег универзитета у смислу билатералног споразума о прихватању релевантни наставни програми ЕИТЦА академије и ЕИТЦ програма цертификата важећи за одговарајуће понашање академије на универзитету.

Треба навести да ЕЦТС прихватање представља одлуку на страни универзитетске администрације да прихвати или одбије поштовање завршетка одређеног програма ЕИТЦ/ЕИТЦА у академском спровођењу ваших студија не зависи од Института ЕИТЦИ, што може оправдати само релевантно број ЕЦТС бодова који су додељени његовим сертификованим програмом и који се пријављују универзитету због билатералног ЕЦТС споразума (такав упит може упутити ЕИТЦИ Институт или директно власник сертификата у деканску канцеларију заједно са револтантним ЕИТЦ/ЕИТЦА сертификатима и њиховим допунама - обрасци докумената за прихватање ЕЦТС бодова могу се преузети након што стекну Цертификате). И ЕИТЦ и ЕИТЦА сертификати добијају детаљне програмске додатке који ће омогућити одговарајуће разматрање садржајне еквиваленције релевантним универзитетским курсом или одговарајућим износом квалификација и компетенција чак и од стране универзитета у земљама које не учествују у ЕЦТС систему.

Резимирајући, ЕИТЦА академије се састоје од група индивидуалних ЕИТЦ сертификационих програма, од којих је сваки додељен одређеном броју ЕЦТС бодова, додељених власнику сертификата по добијању Цертификације. ЕИТЦ/ЕИТЦА скала за оцењивање на основу пунктата такође је у потпуности компатибилна са оценом оцењивања на ЕЦТС.

Европски систем преноса и акумулације кредита (ЕЦТС) служи као стандард заснован на ЕУ-у за упоређивање постигнућа академског студија и перформанси студената високог образовања широм Европске уније и других европских земаља који желе да учествују у ЕЦТС стандарду. За успешно завршене курсеве додјељује се одговарајући број ЕЦТС бодова. ЕЦТС бодови служе као референца за упоређивање сложености курсева у различитим високошколским установама и споразумима између тих институција да се признају курсеви завршени у различитим институцијама на основу ЕЦТС кредита подржавају међународну размјену студената из ЕУ и студирање у иностранству. Треба напоменути да многе земље имају сличне стандарде који могу лако да обрачунавају ЕЦТС кредите и подлежу појединачној пријави.

И ЕИТЦ и ЕИТЦА акредитације академије пружају формалну, међународно признату потврду о компетенцијама појединца у специфичним областима информационих технологија које се односе на примењене и практичне у погледу домена тржишта рада. Цертификати ЕИТЦ/ЕИТЦА садрже формалне документе о потврђивању информатичке компетенције или подржавају или замјењују друге формалне начине потврђивања знања, вјештина и компетенција стечених у високом и стручном образовању или обуци (укључујући дипломе универзитета и школа на националном нивоу). С тим у вези, Цертификат ЕИТЦ-а и ЕИТЦА прати детаљан додатак сертификацији који пружа стандардизовани опис садржаја, сложености и нивоа ИТ компетенција које је стекао носилац сертификата, а који је конципиран као помоћ у препознавању ових компетенција на професионалним пољима активности.

Програм цертификације ЕИТЦ и ЕИТЦА академије, спроведен под управом Европског института за цертифицирање информационих технологија (ЕИТЦИ) у Бриселу, резултира, након успјешног завршетка поступка интернетског испитивања у додјели одговарајућих цертификата ЕИТЦ/ЕИТЦА академије дигитално издатих у Бриселу, ЕУ , заједно са детаљним додацима за сертификацију.

Цертификација је могућа и унутар комплетног програма ЕИТЦА академије у одабраној ИТ специјализацији (успешно полагање испита у оквиру свих ЕИТЦ програма који су укључени у одговарајући програм ЕИТЦА Академије резултира додјелом цертификата ЕИТЦА Академије и додатком цертификације уз све релевантне ЕИТЦ цертификате) као и у оквиру специјализованих појединих ЕИТЦ програма (појединачни испит и појединачно ЕИТЦ потврда издато у оквиру сваког одговарајућег ЕИТЦ програма).

Поступци ЕИТЦА академије и ЕИТЦ цертификати резултирају не само издавањем исправно осигураних дигиталних потврда (у случају Академије ЕИТЦА уз детаљне додатке за сертификацију и свих релевантних ЕИТЦ сертификата, а у случају ЕИТЦ цертификата који садрже детаљан опис програма у оквиру самог Цертифацата), али и са пружањем одговарајућих услуга валидације. Дигиталне ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификате треба схватити као њихове јединствене матичне бројеве, да приликом уношења, заједно са осигуравањем личних података у систем за валидацију сертификата Института ЕИТЦИ, омогућавају интернетску верификацију одржаних цертификата, заједно са детаљима о програмским опсезима које испуњава носилац сертификата, као и штампање одговарајућих верзија и додатака сертификата спремних за штампу. Цертификати ЕИТЦ-а (добивени појединачно или као дио програма ЕИТЦА Академије) дизајнирани су с ИД-има који садрже визуалне ознаке (КР кодове) које омогућавају аутоматско препознавање и провјеру цертификације апликацијама за скенирање визуелних ознака.

Могуће је издавање заштићеног папирног обрасца сертификата ЕИТЦ/ЕИТЦА, заједно са међународном доставом (папирни образац Издавање потврда захтева додатне накнаде зависне од броја копија физички обезбеђених издатих потврда, као и међународних служби доставе папира Пошиљка сертификата из Брисела у вашу земљу). Могуће је и привремено или привремено кориштење дигиталних ЕИТЦ/ЕИТЦА цертификата (које можете сами исписати ако је потребно у папирнатом облику спремном на папиру из електроничке услуге потврде ЕИТЦ/ЕИТЦА).

Па како даље?И то је једноставно.

ЕИТЦА Академија је потпуно онлине схема ЕУ за ИТ сертификацију. Не морате ићи било где или слати било шта, а све формалности се обављају на даљину. Да бисте се пријавили за своју потврду, следите ове кораке.

Пронађите цертификат

Прегледајте сертификате доступно у пољу које вас занима

Додај у наруџбу

Додајте изабране цертификате у ваше наређење и наставите са одјавом

Уписите или старт суђења

Попуните накнаду за упис на своје сертификате или започети суђење

Врх
Разговарајте са подршком
Разговарајте са подршком
Питања, недоумице, проблеми? Ту смо да вам помогнемо!
Повезивање ...
Имаш ли питање, имате ли питања? Питајте нас!
Имаш ли питање, имате ли питања? Питајте нас!
:
:
:
Имаш ли питање, имате ли питања? Питајте нас!
:
:
Сесија ћаскања је завршена. Хвала вам!
Молимо оцените подршку коју сте добили.
добро Лош